HUSET
I ett hus i Stockholm bor 300 kvinnor. Huset är Sveriges största och äldsta kollektivhus. För några år sedan togs ett ålderskrav för inflyttande bort, och sedan dess har många unga kvinnor börjat flytta in i huset. Vi får följa ett paradigmskifte där friheter ställs mot varandra.

Format: Short documentary
Duration: 21 min
Release: 2019
Country: Sweden
Production company: Stockholm Academy of Dramatic Arts

Director: Fanny Rosell
Director of Photography: Siri Pårup
Editing: Robert Krantz
Sound: Anders Lindahl
Music: Lina Westbergh & Adam Bejstam
Grade: Siri Pårup
Snapshots of "HUSET"
Back to Top