HUSET
I Stockholm finns Sveriges största och äldsta kollektivhus med trehundra hyresgäster. De enda som får bo där är kvinnor. I takt med den tilltagande bostadsbristen börjar en ny generation unga kvinnor flytta in. Denna till synes lilla förändring kan komma att urholka - eller förnya - husets syfte.

Format: Short documentary
Duration: 21 min
Release: 2019
Country: Sweden
Production company: Stockholm Academy of Dramatic Arts

Director: Fanny Rosell
Director of Photography: Siri Pårup
Editing: Robert Krantz
Sound: Anders Lindahl
Music: Lina Westbergh & Adam Bejstam
Grade: Siri Pårup
Snapshots of "HUSET"
Snapshots of "HUSET"
Back to Top